Кандидатстването за конкурса за иновации в потребителския сектор „Продукт на годината“ за 2018 г. вече е отворено

Product of the Year 2018 LogoКандидатстването за престижната международна награда за иновации в потребителския сектор „Продукт на годината 2018“ вече е отворено. Компаниите могат да заявят участие в програмата чрез регистрационната форма онлайн на www.produktnagodinata.bg/entry.

Крайният срок за кандидатстване е 20 декември 2017 г.

Номинираните продукти и услуги трябва да са лансирани на българския пазар през последните 18 месеца (след юни 2016 г.) и да демонстрират иновация в своята функция, състав, дизайн, опаковка и др. Кандидатствалият продукт/услуга може да бъде напълно нов(а) на пазара или да бъде добавена полезна иновация към вече съществуващ.

Не е задължително иновацията да е революционна, достатъчно е да прави живота на потребителите по-добър и по-лесен.

Основана преди 30 години във Франция, Voted Product of the Year | „Продукт на годината“ оперира в над 40 страни с една и съща цел: да насочи потребителите към най-новите предложения на пазара и да отличи производителите за качеството и иновациите, реализирани в продуктите им. Същевременно наградата е силно послание към потребителите и дистрибуторите и е ефективно средство за насърчаване на продажбите.

От юли 2016 г., „Продукт на годината“ е вече и в България. В първия конкурс за иновации в потребителския сектор се състезаваха десетки нови и иновативни продукти и услуги, лансирани на българския пазар през последните 18 месеца. За целите на проучването те бяха позиционирани в 19 категории, като от всяка се излъчва само по един победител в резултат на независимия потребителски вот.

„Продукт на годината“ осъществява най-голямото проучване за иновации в потребителския сектор на отделните пазари. Следвайки уникалната методология на програмата, Nielsen Bulgaria реализира това изследване за нашата страна чрез национално представителна извадка на населението – следователно то отразява мнението на цялата нация, а не на група абонати на медии или на доброволци. Същевременно наградата е силно послание към потребителите и дистрибуторите и е ефективно средство за насърчаване на продажбите.

Победителите се определят единствено в резултат на потребителския вот. Във всяка отделна категория победителят е само един и той получава за една година ексклузивно лиценза на наградата „Продукт на годината“ и възможността да промотира своя триумф, като използва червеното лого неограничено в маркетинговите и публичните комуникации на продукта или услугата.

За повече информация, моля, посетете www.produktnagodinata.bg.


VOTED PRODUCT OF THE YEAR | „ПРОДУКТ НА ГОДИНАТА“

Програмата „Продукт на годината“ е основана през 1987 г. в Париж, Франция. Тази уникална маркетингова концепция, която работи успешно на всеки пазар, цели да насочи потребителите към най-добрите нови и иновативни продукти. В продължение на 30 години програмата успешно се реализира в четиридесет страни, включително и на ключовите пазари: САЩ, Канада, Индия, Южна Африка и Австралия, а от юли 2016 г. дебютира и в България.

|  ФОКУС ВЪРХУ ИНОВАЦИИТЕ

Продуктите и услугите, които кандидатстват за наградата „Продукт на годината“, трябва да демонстрират иновация в своята категория. Тя може да се съдържа във функцията, дизайна, състава или опаковката на продукта. Кандидатствалият продукт/услуга може да бъде напълно нов(а) на пазара или да бъде добавена полезна иновация към вече съществуващ продукт/услуга, като нова съставка, нова формула, нова функция или по-добра опаковка. При услугите това може да бъде или нова, или подобрена версия на вече съществуваща услуга.

ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ НАГЛАСИ В БЪЛГАРИЯ

През септември 2017 г. Nielsen Bulgaria проведе национално представително проучване за разпознаваемостта и доверието към логото „Продукт на годината“*. Ето и основните изводи от проучването:

bulb transparent Всеки втори потребител вече е чувал за „Продукт на годината“ само след първото издание на програмата.
bulb transparent 59% от респондентите са виждали логото на „Продукт на годината“.

Според потребителите логото „Продукт на годината“ е символ на качество и конкурентно предимство:
bulb transparent 69% смятат, че продукт с логото е по-добър от други аналогични продукти без логото.
bulb transparent 72% смятат, че продукт с логото е с по-добро качество от други аналогични продукти без логото.
bulb transparent 74% от респондентите биха предпочели продукт с логото при избор за покупка между два продукта.

bulb transparent Всеки пети вече е закупил продукт с логото „Продукт на годината“.
bulb transparent Всеки трети, закупил продукт с логото „Продукт на годината“, твърди, че то има съществено значение за неговия избор.
bulb transparent Половината от потребителите биха закупили продукт с логото „Продукт на годината“, а останалите биха обмислили закупуването му.

nielsen logo*Методология на проучването. | Компютърно асистирани Web интервюта. | Целеви респонденти: мъже и жени на възраст между 15-64 години. | Големина на извадката: 200 респонденти. | Обхват: национално представително проучване. | Проведено през септември 2017 г. | Nielsen Bulgaria

Ралица БехарКандидатстването за конкурса за иновации в потребителския сектор „Продукт на годината“ за 2018 г. вече е отворено