Най-голямата международна награда за иновации „Продукт на годината“ идва в България

Product of the Year LogoНа 21 юли 2016 г. в София бе даден стартът за България на програмата „Продукт на годината“, която излъчва най-голямата световна награда за иновации в продуктите и услугите, гласувана от потребителите. За лансиращото събитие специално пристигнаха изпълнителният директор на Product of the Year Worldwide г-н Филип Гелдер и мениджърът „Бизнес развитие“ г-н Еран Ясур.

В присъствието на десетки лидери и експерти от водещи български и международни компании, опериращи в потребителския сектор на българския пазар, както и на представители на медиите, те презентираха в детайли цялостната концепция на единствената маркетингова програма, която обединява силата на иновациите със силата на потребителите.

Основана преди 29 години във Франция, програмата „Продукт на годината“ оперира в десетки страни с една и съща цел: да насочи потребителите към най-новите предложения на пазара и да отличи производителите за качеството и иновациите, реализирани в продуктите им. Същевременно наградата е силно послание към потребителите и дистрибуторите и е ефективно средство за насърчаване на продажбите.

„Продукт на годината“ осъществява най-голямото проучване за иновации в потребителския сектор на отделните пазари. Следвайки уникалната методология на програмата, Nielsen Bulgaria ще реализира това изследване за нашата страна чрез национално представителна извадка на населението – следователно то ще отразява мнението на цялата нация, а не на група абонати на медии или на доброволци.

„Щастлив съм, че след почти 30 години успешно реализиране на Product of the Year по света програмата дебютира и на българския пазар. През всичките тези години успехът на наградите се дължи на два основни принципа: те служат като верен ориентир за потребителите да направят най-добрия избор сред стотиците нови продукти и услуги, лансирани всяка година на пазара, и са базирани изцяло на потребителския вот. Това по същество е независима препоръка от потребител към потребител (Word of Mouth) – един ключов момент, който компаниите умело използват като силен маркетингов инструмент за подкрепата на своите нови и иновативни продукти. Програмата „Продукт на годината“ е ефикасна и доказана концепция, която се прилага от световни лидери като P&G, Unilever, Nestle, Coca-Cola, Heineken, Samsung и редица други, и съм убеден, че българските компании също ще посрещнат с ентусиазъм инициативата „Продукт на годината“ и възможностите, които тя дава за възвръщане на инвестициите“, каза Филип Гелдер, глобален изпълнителен директор на Product of the Year Worldwide.

Ralitsa„Аз вярвам, че българският пазар вече е готов за такъв конкурс, тъй като потребителският сектор се развива много динамично и става все по-конкурентен“, сподели Ралица Бехар, представител на „Продукт на годината“ за България. „Създаването на иновации е единственият начин компаниите да бъдат конкурентни на пазара, на който непрекъснато се лансират нови продукти и услуги. Проектът има за цел да стимулира не само глобалните, но и местните компании да бъдат иновативни, нестандартни и изобретателни. Участието в състезанието е ценно за компаниите, защото имат възможност да подложат на независим и напълно обективен тест от страна на потребителите своите продукти и реализираните в тях иновативни идеи“, добави Ралица Бехар.

В конкурса за отличието „Продукт на годината“, който ще се провежда ежегодно, могат да участват продукти и услуги, които са лансирани на българския пазар през последните 18 месеца (след юни 2015 г.). Те трябва да демонстрират иновации в една или в повече от следните характеристики: функция, дизайн, опаковка.

Ако Журито от експерти селектира определен продукт като иновативен, той става Финалист и ще бъде класиран в съответната категория, участваща в националното представително проучване на Nielsen Bulgaria.

Победителите се определят единствено в резултат на потребителския вот. Във всяка отделна категория Победителят е само един и той получава ексклузивно лиценза на наградата „Продукт на годината“ и възможността да промотира своя триумф, като използва червеното лого неограничено в маркетинговите и публичните комуникации на продукта или услугата. Компаниите, чиито продукти са участвали в потребителското проучване (Победителите и Финалистите), получават доклад от изследването на Nielsen Bulgaria с подробен анализ на категорията.


| ЗА PRODUCT OF THE YEAR
Програмата „Продукт на годината“ е основана през 1987 г. от водещия френски експерт и предприемач Кристиян ле Брет, дългогодишен маркетингов директор в L’Oréal. Той създава уникална маркетингова концепция, която работи успешно на всеки пазар, с цел да насочи потребителите към най-добрите нови и иновативни продукти. В продължение на 29 години програмата успешно се реализира в десетки страни, като неотдавна тя стартира и на ключовите пазари: САЩ, Канада, Индия, Южна Африка и Австралия, а от юли 2016 г. дебютира и в България. Наградата „Продукт на годината“ отдавна е международно утвърден стандарт за потребителско доверие.

| ФОКУС ВЪРХУ ИНОВАЦИИТЕ
Продуктите и услугите, които кандидатстват за наградата „Продукт на годината“, трябва да демонстрират иновация в своята категория. Тя може да се съдържа във функцията, дизайна или опаковката на продукта. Кандидатствалият продукт/услуга може да бъде напълно нов(а) на пазара или да бъде добавена полезна иновация към вече съществуващ продукт/услуга, като нова съставка, нова формула, нова функция или по-добра опаковка. При услугите това може да бъде или нова, или подобрена версия на вече съществуваща услуга.
Не е задължително иновацията да е революционна, достатъчно е да прави живота на потребителите по-добър и по-лесен.

| ПРОУЧВАНЕТО
„Продукт на годината“ си партнира с авторитетната агенция за маркетингови проучвания Nielsen Bulgaria, за да изследва национално представителна извадка на българските потребители. Проучването има за цел да оцени:

• Кой е най-атрактивният продукт/услуга? (25% от общия вот),
• Кой е най-иновативният продукт/услуга? (25% от общия вот),
• Удовлетвореността на потребителя от съответния продукт/услуга (50% от общия вот).

| ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ НАГЛАСИ ЗА ИНОВАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
През юни 2016 г. Nielsen Bulgaria проведе предварително национално представително проучване за потребителските нагласи към нови и иновативни продукти и за доверието към отличителен знак (лого) за иновации*. Ето и основните изводи от проучването:

• Девет от десет потребители биха опитали продукт с логото „Продукт на годината“;

• Осем от десет потребители биха предпочели продукт с логото „Продукт на годината“;

• За нови продукти и услуги потребителите се доверяват най-много на препоръките на други потребители. Лого на компетентна организация е силно средство за доверие на потребителите. Те се доверяват по-малко на традиционните начини на маркетинг и реклама.

• 64% от респондентите определят иновацията като важен фактор за покупка на нов продукт. 58% посочват лого за потвърждение на качеството от компетентна организация като важен фактор за избор.

• Когато потребителите сравняват два подобни продукта/услуги на различни марки, независимо дали са чували за тях, или не, 67% казват, че продукт със знак/лого на потвърждение на качеството от страна на компетентна организация вероятно би бил по-добър от продукт без такова отличие.

• Почти половината респонденти (46%) смятат, че решението за покупка ще бъде по-лесно, ако продуктът има отличителен знак. 53% от респондентите имат по-висока степен на доверие към продукт с лого.

*Методология на проучването | Компютърно асистирани Web интервюта | Целеви респонденти: Мъже и жени, на възраст между 15-64 години | Големина на извадката: 200 респонденти | Обхват: Национално представително проучване | Проведено през юни 2016 г. | Nielsen Bulgaria

| ЖУРИТО И НЕГОВАТА РОЛЯ
Ролята на Журито е да разгледа отговорно кандидатурите на всички продукти и да се увери, че само тези с истински иновации и нововъведения преминават към фазата на националното потребителско проучване. Членовете на Журито не участват във финалното потребителско проучване, осъществявано от Nielsen Bulgaria. Журито се състои от изтъкнати експерти в индустрията, представители на ритейла, медиите и иновациите:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЕКСПЕРТНОТО ЖУРИ | Доц. д-р Христо Катранджиев |
Катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“, Университет за национално и световно стопанство

Атанас Райков | Генерален мениджър, директор „Телеком партньорства“, Централна и Източна Европа Viber
Вероника Пунчева | Управляващ директор, „МЕТРО Кеш енд Кери“
Георги Камов | Консултант за иновации, автор и лектор
Даниела Узунова | Мениджър „Пазар България“, „Данон България“
Ивайло Рашев | Управител, БСХ „Домакински уреди България“
Катя Джатова | Главен редактор, сп. PROGRESSIVE
Милва Караджова | Ръководител направление „Корпоративни комуникации“,
„Белла България“
Поля Александрова | Редакционен директор, Attica Eva Media Group; Главен редактор, сп. GRAZIA
Силвия Мавродиева | Директор „Комуникации и пазарни проучвания“, „Нестле България“

| КОНТАКТИ
За допълнителна информация, моля, свържете се с офиса на „Продукт на годината“ |
Представител за България | Ралица Бехар; email | office@produktnagodinata.bg;
тел. | +359 2 953 11 37; web | www.produktnagodinata.bg

Ралица БехарНай-голямата международна награда за иновации „Продукт на годината“ идва в България