Потребителските нагласи в България

Резултати от националното представително проучване на Nielsen Bulgaria за разпознаваемост и доверие към логото „Продукт на годината“ (юни 2018 г.*)

*Методология на проучването | Компютърно асистирани Web интервюта  Големина на извадката: 200 респонденти, мъже и жени на възраст между 15–64 години | Обхват: Национално представително проучване | Проведено през юни 2018 г. | Nielsen Bulgaria

Още за „Продукт на годината“

poyПотребителските нагласи