Потребителските нагласи в България

Резултати от предварителното проучване на Nielsen Bulgaria за потребителските нагласи за тестване и решение за покупка на нови и иновативни продукти и за доверието към отличителен знак (лого) за иновации (юни 2016 г.*)

*Методология на проучването | Компютърно асистирани Web интервюта | Целеви респонденти: Мъже и жени, на възраст между 15-64 години Големина на извадката: 200 респонденти | Обхват: Национално представително проучване | Проведено през юни 2016 г. | Nielsen Bulgaria

Още за „Продукт на годината“

poyПотребителските нагласи