А1 SMART HOME

А1 БЪЛГАРИЯ

A1 Smart Home е продукт за управление на уредите в дома. Той е първият в България, който разполага с изкуствен интелект (AI) и изучава навиците на ползване на своите потребители, за да се пригоди към предпочитанията им.

Категория „УМНИ РЕШЕНИЯ ЗА ДОМА“

Ралица БехарА1 SMART HOME