fibank_digital_cardДигитална карта

Първа инвестиционна банка

Дигиталната карта е нов вид банкова карта, с която може да се правят плащания чрез мобилен телефон, без използване на пластика – само с доближаване на телефона до ПОС терминал за безконтактни плащания.

Категория „Мобилни финансови услуги“

Ралица БехарДигитална карта