DeroniСерия едросмлени лютеници от Дерони

Дерони

Иновативен технологичен процес следващ домашните методи на производство. Изваряването при ниска температура, позволява максималното запазване на хранителните качества на продуктите. Използваните зеленчуци са собствено производство от Градините на Дерони.

Категория „Едросмлени лютеници“

Ралица БехарСерия едросмлени лютеници от Дерони